«

Bérleti szerződés

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:
Ja-ka  Kft. Adószám:11708032-2-42
Cg.:01-09-931070
  (1144. Bp., Szentmihályi u. 12-14.)

mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó

valamint Ön,
mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő – között  az alábbi  feltételekkel:

  1. Bérbe adó bérbe adja a szerződés tárgyát képező gépjárművet a bérlőnek. A bérbeadó vállalja, a bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a járművet a bérbeadó vezeti.
  2. A szolgáltatás bérleti díja a Bérbeadó árszabása alapján számítandó, amely készpénzben vagy bankkártya használatával kerül megfizetésre.
  3. A bérlő által megjelölt helyszínen és időpontban a bérbeadó megjelenik, és a  szerződés szerinti szolgáltatást nyújtja.
  4. A bérlő köteles az olyan bírság megfizetésére, – amelyet a sofőr figyelmeztetése ellenére –  olyan helyen való megállás, kiszállás miatt szabnak ki, ahol ezt a közlekedési szabályok tiltják.
  5. Bérlő felelős a bérlet időtartama alatt a felelősségére felróható kár tekintetében. (Pl. autókárpit, szennyeződése,sérülése).
  6. A szerződésben külön ki nem emelt pontokban a PTK rendelkezései az irányadóak. Felhívom a bérbevevő figyelmét a vis majorra, melyet főként baleset, útlezárások, elterelések, és egyéb hatósági intézkedések alakíthatnak ki.

A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a ráutaló magatartással elfogadottnak tekintik.